در سه ماهه دوم میلادی؛ امارات مالک یک سوم پروژه های جدید در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اعلام شد

09 مرداد 1400 649 بازدید

بر اساس گزارش شبکه BNC ، که در ردیابی پروژه ها در خاورمیانه تخصص دارد ، امارات متحده عربی بیش از یک سوم پروژه های جدید در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را در سه ماهه دوم سال جاری به دست آورد و تأیید کرد که ارزش کل پروژه های اعطا شده در این کشور حدود 19.32 1 میلیارد درهم (5.26 میلیارد دلار) بود.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران و امارات ، بخش ساخت و ساز جدید در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سه ماهه دوم سال 2021 در حدود  57.98 میلیارد درهم (15.8 میلیارد دلار) ثبت کرد.

بر اساس گزارشی که توسط BNC منتشر شد ، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در سه ماهه دوم سال جاری پیشگام بخش ساخت و ساز در منطقه هستند که ارزش بخش ساخت و ساز در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را در حدود 6.6 تریلیون درهم (1.8 تریلیون دلار) با حدود 21000 فعال برآورد کرده است.

بر اساس گزارش BNC ، انارات دربخش خدمات عمومی با تقریبا نیمی از کل پروژه ها در پروژه های جدید شورای همکاری خلیج فارس در صدر قرار دارد ، در حالی که بخش ساختمان های شهری 21 درصد مشارکت داشته است. امارات متحده عربی 42 درصد در اعطای پروژه ها در سه ماهه دوم کشورهای حوزه خلیج فارس مشارکت داشته است ، در حالی که سهم ساختمان های شهری و نفت و گاز امارات حدود 30 درصد از کل قراردادهای منعقد شده در سه ماهه دوم را به خود اختصاص داده است.

80 درصد پروژه های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در امارات

آوین گیدوانی ، مدیرعامل شبکه های صنعتی ، گفت: اعلام پروژه های جدید در نیمه اول سال 2021 حدود 80 درصد از کل پروژه های راه اندازی شده طی یک سال گذشته در کشورهای حوزه خلیج فارس بوده است.

گیدوانی با اشاره به اینکه با اتمام پروژه های به ارزش 29.7 میلیارد دلار در سه ماهه دوم ، ارزش پروژه های تکمیل شده در نیمه اول بالغ بر 77.2 میلیارد دلار معادل 40 درصد از کل پروژه های تکمیل شده در سال 2020 است .

وی  گفت: امارات متحده عربی 44 درصد  پروژه های ساخت و ساز در سه ماهه دوم  را به پایان رسید.
بخش ساخت و ساز در امارات متحده عربی شاهد انعقاد قراردادهای جدید ساختمانی و پیمانکاری به ارزش 23.01 میلیارد درهم (6.27 میلیارد دلار) در سه ماهه اول سال 2021 بود و شبکه BNC تأیید کرد که بخش ساخت و ساز در امارات متحده عربی در برابر همه گیری کرونا  مقاومت کرده است و شرکت های ساختمانی  عملیات ساختمانی و ساخت و ساز در سایت های ساختمانی را ادامه دادند.