قابل توجه ایرانیان مقیم امارات: پلیس ابوظبی خدمات اجتماعی را جایگزین حبس می کند

09 مرداد 1400 1046 بازدید

سرگرد عبدالرحمن الشبلی ، مدیر شعبه اجرای اقدامات اجتماعی در بخش پیگیری و مراقبت های بعدی پلیس در بخش امنیت جامعه ، تأیید کرد که پلیس ابوظبی خدمات اجتماعی را به جای زندان ارائه می دهد ، که یکی از مجازات های مدرن است که به استناد  قانون  2017 اعمال می شود.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران و امارات او گفت که خدمات اجتماعی ، یکی از کارهایی است که محکوم به نفع عموم در یکی از نهادهای تأیید شده مشخص شده در مفاد تصویب شده است و شامل کارهای داوطلبانه ای است که به جامعه خدمت می کنند .

وی افزود: بر اساس تصمیم جدید محکومی که قابلیت تبدیل مجازات زندان به خدمات اجتماعی دارد  ملزم به انجام وظیفه عمومی در یکی از موسسات از 7 روز تا حداکثر 3 ماه است.

وی اظهار داشت که  طبق مفاد تصویب شده  خدمات اجتماعی محکوم در چندین اداره فدرال و محلی در ابوظبی از جمله اداره کل امور اسلامی و اوقاف ، توزیع ADNOC ، وزارت فرهنگ و جوانان ، اداره پست امارات ، دادستانی عمومی و کالج ، دفاع مدنی ، امور شهرداری ، اداره گردشگری و فرهنگ ابوظبی و سایر موسسات، انجام خواهد شد.