رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران و امارات هشدار داد: خشکسالی نیروی انسانی فاوا در سال 1401 بحرانی تر می شود

27 بهمن 1400 1603 بازدید

دکتر حمید بهنگار، مدیر عامل شرکت دانش بنیان پرتوتاپ رایان  و رییس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی مشترک ایران – امارات در جلسه این کمیسیون گفت: مهاجرت نیروهای متخصص ایرانی به امارات نوعی خام فروشی است و سرمایه های انسانی ما با ارائه حداقل امکانات توسط رقبای منطقه ای ، ایران را ترک می کنند.
وی هشدار داد: خشکسالی نیروی انسانی متخصص در سال 1401 بحران  جدی  تری برای صنعت فناوری اطلاعات به حساب خواهد آمد .

بهنگار همچنین از تشکیل کارگروه تحلیل بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات  در این کمیسیون خبر داد و گفت: کارگروه ها بازوی عملیاتی کمیسیون خواهند بود  و انتصاب روسای کارگروه ها با وسواس و دقت صورت می پذیرد.

فرصت صادرات نرم افزار به امارات
همچنین در این جلسه مهندس کسری محقق زاده فعال حوزه مخابرات و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایزران و امارات گفت: صادرات ایران در حوزه های نرم افزای به امارات نزدیک به صفر است و در مقطع کنونی که امارات برای فتح بازارهای فناوی اطلاعات خیز بلند برداشته است این فرصت برای شرکت های ایرانی درخشان تر از قبل شده است.

گفتنی است  در جلسه کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات 4 موضوع در دستور کار قرار گرفت که به ترتیب زیر بود:
1- عطف به برنامه های اتاق بازرگانی ایران و امارات ، تدوین بسته های تجاری سرمایه پذیری از کشور امارات در دستور کار کمیسیون فناوری اطلاعات قرار گرفت.
2- در راستای تدوین سند چشم انداز 10 ساله تبادل تجاری ایران و امارات  کارگروه تحلیل بازار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ریاست آقای مهندس سید علی تشکیل گردید.
3- همفکری در مورد افزایش سطح روابط و انعقاد تفاهم نامه ها بین ایران و امارات.
4- تبادل نظر پیرامون موضوع راه اندازی دفتر تجاری ایران در امارات بین اعضای کمیسیون صورت گرفت.