هزینه های دولتی راه اندازی مشاغل در ابوظبی 94 درصد کاهش یافت!

04 مرداد 1400 706 بازدید

ابوظبی  از فردا هزینه های دولت را برای راه اندازی مشاغل کاهش می دهد.

ابوظبی هزینه راه اندازی مشاغل را با 94٪ کاهش نسبت به هزینه فعلی ، به 1000 درهم کاهش داد.

6 هزینه  مشمول تخفیف شامل :پروانه تجارت، هزینه های سازمان های دولتی مربوطه در ابوظبی ،
هزینه تمدید پروانه تجارت صاحبان مشاغل موجود و هزینه های  فدرال برای تاسیس یا تجدید کار  می شود که در مجموع به 1000 درهم کاهش یافته است.

اقدامات جدید با هدف افزایش سهولت انجام تجارت در ابوظبی و ایجاد زمینه های رونق کسب و کار که رشد و نوآوری را تشویق می کند ، است.
توجه داشته باشید که از سه شنبه 27 ژوئیه 2021 اجرا می شود.