ذخایر طلایی بانک مرکزی امارات جان دوباره گرفت

28 تیر 1400 451 بازدید

داده های بانک مرکزی امارات متحده عربی نشان داد که ارزش شمش طلا در دارایی های آن در پایان ماه پنج ماهه اول سال میلادی  به 12473 میلیون درهم افزایش یافت. ارزش دارایی های  طلای بانک مرکزی  از 11،560 میلیون درهم در پایان آوریل 2021  913 میلیون درهم افزایش یافت.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران و امارات و به استناد این  داده های این مرجع ،ارزش ذخایر طلای بانک مرکزی  در ماه پایانی 2020 به ناگهان از 12 هزارو 862 میلیون درهم  در ماه دسامبر به ناگهان در آمار ژانویه 2021 یعنی تنها یک ماه  به 11 هزار و 168 میلیون درهم کاهش یافت و این روند  کاهشی  در فوریه  ادامه یافت و به رقم 10481 میلیون درهم کاهش یافت  ولی در ادامه  به خود روند  افزایشی گرفته  که در ماه اوریل 11560 میلیون درهم و در ماه مه  به 12473 میلیون درهم رسیده است .

به نظر می رسد  طلا نقش مهمی در تراز کردن حساب های بانک مرکزی و بانک های امارات  در یک سال اخیر داشته هر چند که نوسانات قیمتی  انس جهانی نیز در افزایش  و کاهش ذخایر طلایی بانک مرکزی  امارات متحده عربی بی تاثیر نبوده است .

گفتنی است: ارزش شمش طلا در پایان ماه مه گذشته ، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، 94 درصد افزایش یافت .