نرخ تورم در امارات متحده عربی در ماه مه همچنان مخفی| حمل و نقل و تفریح در امارات گران شد

14 تیر 1400 491 بازدید

گزارشی که توسط سازمان فدرال رقابت و آمار منتشر شده نشان داد که نرخ تورم در امارات متحده عربی برای بیست ونهمین ماه متوالی درماه مه  محدوده منفی 0.38 باقی ماند.
نرخ تورم در ژانویه 2019 وارد محدوده منفی شده بود.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز فدرال رقابت و آمار ، تحت عنوان "شاخص قیمت مصرف کننده در امارات متحده عربی - مه 2021" ، در ماه مه گذشته اندکی کاهش در شاخص هزینه زندگی به 106.5 واحد رسید ، در حالی که درمدت مشابه سال گذشته  106.9 واحد بود.

دلیل کاهش  نرخ تورم  کاهش قیمت در بخش های و گروهای موا د غذایی،  لباس و کفش ،  مسکن، آب ، برق و گاز ، مخابرات و کالا و خدمات بوده  است  که بیشترین  افت قیمت در گروه کالایی  لباس و کفش با حدود 8 درصد کاهش می باشد.

در مقابل  همزمان با افزایش واکسیناسیون  دو بخش حمل و نقل و  تفریح و فرهنگ  به  ترتیب با 8.88 درصد و 3.96 درصد  بیشترین افزایش را تجربه کرده اند .