6 ابتکار اقتصادی جدید در امارات کلید خورد/ از اجلاس سرمایه گذاری شرکت های بزرگ تا جذب استعدادهای دانش بنیان

08 تیر 1400 549 بازدید

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات و حاکم دبی ، دیروز مجموعه ای از ابتکارات اقتصادی جدید در حوزه اقتصادی  را اعلام کرد.

این ابتکارات و پروژه ها شامل موارد زیر بود:

پروژه شتاب دهنده های مشاغل خانوادگی: هدف آن ایجاد کانال های مشارکت بین مشاغل خانوادگی و شرکت های نوپا است.

با اجرای این پروژه ضمن افزایش فرصت های سرمایه گذاری ، رشد و اصلاح مهارت برای شرکت های نوپا عملکرد مشاغل خانوادگی بهبود خواهد یافت. همچنین  ورود آنها به بازارهای جدید ، تقویت نام تجاری و توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی نیز از دیگر نتایج این پروژه است.

آزمایشگاه رشد اقتصادی امارات: آزمایشگاه مذکور با همکاری وزارت اقتصاد و 4 دانشگاه ملی راه اندازی شده است.

این موسسه بنا است با  تحقیق و به کارگیری داده ها و مدل های اقتصادی سیاست هایی را تدوین کند که راهبرد آینده امارات و اقتصاد ملی را در زمینه های تجارت ، سرمایه گذاری ، رقابت ، بنگاه های کوچک و متوسط ​​و انقلاب چهارم صنعتی تقویت می کند.

آکادمی اکسیل آپSkillUp: هدف از این آکادمی توسعه مهارت های کارآفرینی و تفکر کارآفرینی برای شهروندان و ساکنان کشور از طریق ابتکارات آموزشی و سیاست های تحریک کننده است که محیط حمایتی را برای انجام فعالیت های کارآفرینی فراهم می کند و تنوع و رقابت اقتصاد ملی را افزایش می دهد.

بستر های نرم افزاری پشتیبانی رشد:  ارایه خدمات توانمند سازی به شرکت های کوچک  ​​و متوسط ​​  که به آنها کمک می کنند تا به شرکت های بزرگ  و فرامرزی تبدیل شوند.

اجلاس سرمایه گذاری در مارس 2022: این اجلاس برای ورود سرمایه گذاران بزرگ جهانی و با محوریت تمرکز بر بخش های اقتصاد جدید و فناوری های آینده طراحی شده است. این امر به بهبود تصویر ذهنی جهانی ازامارات متحده عربی به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری یکپارچه با انگیزه ها و مزایای جذاب کمک خواهد کرد.

استراتژی ملی برای جذب استعدادها: هدف آن تثبیت موقعیت امارات در میان 10 کشور برتر در رقابت استعدادها در سطح جهانی و اطمینان از در دسترس بودن استعدادها و شایستگی ها در بخش های استراتژیک برای اقتصاد دانش بنیان است.

این برنامه شامل 5 زیربرنامه است که شامل  برنامه سرمایه گذاری جهانی ، برنامه کارآفرینان جهانی ، برنامه استعدادهای جهانی ، برنامه جهانی کار ماهر و برنامه تحرک استعدادهای جوان می شود.