ظرفیت تولید آب شیرین کن در دبی به 490 میلیون گالن در روز رسید

30 خرداد 1400 2861 بازدید

"برق و آب دبی" ظرفیت تولید آب شیرین کن را به 490 میلیون گالن در روز رساند

اداره برق و آب دبی پس از افزودن واحدهای جدید در مجتمع جبل علی برای تولید انرژی و شیرین سازی آب با استفاده از فناوری اسموز معکوس برای شیرین سازی آب دریا ، اعلام کرده است که ظرفیت تولید آب شیرین کن روزانه به 490 میلیون گالن رسیده است.

به گزارش اتاق ایران و امارات:  سعید محمد الطائر ، مدیرعامل و مدیرعامل اداره برق و آب دبی ، اظهار داشت که شرکت  DEWA دارای 43 واحد آب شیرین کن با استفاده از فناوری تقطیر فلش چند مرحله ای (MSF) با ظرفیت تولید 470 میلیون گالن آب شیرین کن در روز است و با راه اندازی 6 واحد اب شیرین کن جدید با ظرفیت 63 میلیون گالن کل ظرفیت تولید آب سازمان به 490 میلیون گالن در روز در مجتمع کارخانه جبل علی برای تولید برق و نمک زدایی آب خواهد رسید.

افزایش ظرفیت تولید آب شیرین کن با استفاده از فناوری اسمز معکوس (که انرژی کمتری مصرف می کند ، در مقایسه با فن آوری تقطیر چند مرحله ای فلش) با هدف  افزایش تولید 330 میلیون گالن در روز تا سال 2030  در دستور کار است که با در نظر گرفتن  بهره وری آب شیرین کن ها قرار است درسال 2030 کل ظرفیت آب شیرین کن در دبی  به 730 میلیون گالن در روز برسد.

قابل توجه است که یکی از مهمترین پروژه هایی که اخیراً توسط مقامات با استفاده از فناوری اسمز معکوس اجرا شده است ، پروژه نمک زدایی آب دریا در ایستگاه K و در مجتمع گیاه جبل علی با ظرفیت تولید 40 میلیون گالن در روز و کل سرمایه گذاری 897 میلیون درهم است.