امارات نهمین در بین رقابتی ترین اقتصادهای جهان

27 خرداد 1400 354 بازدید


مطابق با سی و سومین نسخه از سالنامه رقابت جهانی که توسط مرکز رقابت جهانی موسسه بین المللی توسعه مدیریت (IMD) صادر شده است ، امارات متحده عربی  در بین کشورهای منطقه اول و در سطح جهان در جایگاه نهم قرار گرفت.

به گزارش اتاق ایران و امارات  و بر اساس گزارش مذکور امارات متحده عربی در میان ده کشوراول  در بیش از چهل شاخص های اصلی و فرعی رقابت، از جمله تجارت جهانی، بازار کار، سازگاری سیاست های دولت، امنیت سایبری، قوانین زیست محیطی، در دسترس بودن  مهندسین مجرب، زیرساخت های بهداشتی، در دسترس بودن نیروی کار ماهر ، در دسترس بودن مدیران ارشد واجد شرایط ، در دسترس بودن نیروی انسانی خارجی ، آموزش ، نگرش نسبت به جهانی سازی ، دارایی عمومی و سیاست مالیاتی  و زیرساخت های فن آوری قرار گرفت.

از نظر منطقه ای: قطرپس از امارات در مکان دوم در جهان عرب و 17 در سطح جهانی قرار دارد و عربستان سعودی در جایگاه سوم در جهان عرب و 30 در سطح جهانی قرار دارد در حالی که در جایگاه چهارم در بین کشورهای عربی و  49  در سطح جهان قرار گرفت.

- در سراسر جهان: سوئیس سنگاپور را پشت سر گذاشت و اولین مقام بین المللی پیشرفته شد  و پس از آن سوئد در مکان دوم قرار گرفت و دانمارک از رتبه ششم به  رتبه سوم رسید. هلند موفق شد موقعیت چهارم خود را حفظ کند در مقابل  سنگاپور از اول به پنجم سقوط کرد.