استراتژی یکپارچه آب در شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد فاز عملیاتی شد

دبیرخانه عمومی شورای همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفت که تهیه استراتژی یکپارچه آب پس از تصویب در شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس به پایان رسیده است.

به گزارش  اتاق بازرگانی ایران و امارات در حالی که منطقه خاور میانه با مشکل  جدی کمبود آب مواجه است، کشورهای حاشیه خلیج فارس در تلاشند که با همکاری های مشترک و یکپارچه سازی  سیاست ها و اتصال شبکه های خود نسبت به امنیت آب و برق خود اقدامات پیش دستانه ای را انجام دهند .

روزنامه الاقتصادیه به  نقل از دبیرخانه شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس توضیح داد که کار برای پیگیری اجرای استراتژی با کشورهای عضو در حال انجام و در مرحله اجرای بخشنامه های رهبران این کشورهای برای مطالعه پیوند آب بین آنها است.

وی افزود: کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال اتخاذ سیاست های اقتصادی یکپارچه در پروژه های زیربنایی و خدمات اساسی ، از جمله آب و برق برای حمایت از وابستگی متقابل در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و بهره مندی از اقتصاد مقیاس و دستیابی به یکپارچگی اقتصادی  هستند.

وی اظهار داشت که این همکاری شامل دستیابی به امنیت آب در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با اتخاذ مدیریت یکپارچه آب و کار بر روی تهیه سیاست های مشترک آب ، صدور قوانین مشترک آب ، تهیه یک برنامه اضطراری مشترک آب و حل و فصل صنعت شیرین سازی آب است.

وی خاطرنشان کرد که همکاری در زمینه برق و آب شامل چندین زمینه است که مهمترین آنها اتصال برق بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ، ایجاد پایگاه اطلاعات برق و آب ، یکپارچه سازی مشخصات فنی برق و آب ، منطقی سازی مصرف برق و آب و توسعه خدمات مشترکین است.

همچنین این شورا  مطالعه انرژی هسته ای برای تولید برق و شیرین سازی آب  را نیز در دستور کار دارد.