سلامت دبی: از هر 10 نفر مبتلا به کرونا مبتلا 8 نفر واکسینه نیستند

24 خرداد 1400 558 بازدید

علوی آل شیخ علی ، معاون مدیر اداره بهداشت دبی ، تأیید کرد که مطالعات تخصصی اخیر نشان داده است که از هر 10 مبتلا به ویروس "کرونا" 8 نفر در معرض افراد واکسینه نشده قرار دارند.

وی در طی یک مصاحبه تلفنی از طریق بولتن "Emirates News" در تلویزیون دبی ، اظهار داشت که از هر 10 موردی که وارد بیمارستان یا مراقبت های ویژه می شوند 9 نفر نیز واکسینه نشده اند.

علوی اظهار داشت که طبق آمارهای اخیر اداره بهداشت دبی ، واکسیناسیون علیه کرونا به طور قابل توجهی عوارض بیماری و بستری شدن در بیمارستان را کاهش می دهد.

وی همه را به استفاده از واکسن دعوت کرد تا از عواقب ناشی از عفونت با ویروس کرونا جلوگیری کند.