اعمال ممنوعیت کار در زیر افتاب از روز سه شنبه در امارات

22 خرداد 1400 181 بازدید

منابع انسانی: ممنوعیت کار در زیر آفتاب از سه شنبه هفته آینده به مدت 3 ماه آغاز می شود

وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی گفت که تصمیم ممنوعیت کار در زیر آفتاب از سه شنبه 15 ژوئن تا چهارشنبه 15 سپتامبر 2021 اجرا می شود.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران  امارات  دیروز(جمعه) در بیانیه ای ، این وزارتخانه از کارفرمایان خواست تا برای حفظ سلامتی کارگران و جلوگیری از تخلف ، ساعت کاری را که در این تصمیم مقرر شده است تنظیم کنند.