استعفای مدیر عامل شرکت ساختمانی داماک در پی ضررهای پی درپی!

اخبار ایران و امارات 19 خرداد 1400 4538 بازدید

"املاک DAMAC"  در بیانیه ای رسمی  از استعفای حسین علی حبیب ساجوانی مدیر عامل و رئییس هیات مدیره این شرکت در روز گذشته خبرداد.

به گزارش اتاق ایران و امارات وی  توضیح داد که دلیل استعفا به دلیل تضاد منافع ناشی از سهام وی در Maple Invest Co Ltd و شرکت وی در پیشنهاد خرید ارائه شده توسط آن به عنوان رئیس هیئت مدیره "DAMAC" است. هر چند که به نظر می رسد دلیل این استعفا زیان های مکرر  چند فصل گذشته  این شرکت باشد.

این شرکت در بیانیه جدیدی به بازار مالی دبی ، گفت که هیئت مدیره کمیته مستقلی را از هیئت مدیره منصوب می کند.

وی اظهار داشت که اعضای هیئت مدیره موارد زیر را انجام می دهند:
- انتصاب رئیس جدید اماراتی هیئت مدیره.
تعیین مشاور مالی مستقل در رابطه با پیشنهاد خرید.
تعیین ارزیاب مستقل در رابطه با پیشنهاد.
تعیین مشاور حقوقی در رابطه با پیشنهاد.

شرکت Maple Invest Co. Ltd. ، متعلق به حسین ساجوانی ، امروز اعلام کرد که یک پیشنهاد مشروط داوطلبانه برای خرید کلیه سهام در سرمایه صادر شده و پرداخت شده DAMAC Properties را ارائه داده است.

گفتنی است پیشتر اتاق ایران و امارات  در مطالب متعددی بر زیان ده بودن شرکت «داماک» تاکید کرده بود. طبق امارهای اعلامی از وضعیت املاک و مستغلات  که می توانید اینجا بخوانید این شرکت عامل کاهش 52 درصدی کاهش سود املاک در امارات شده بود و چهار فصل پی درپی کاهش سود در املاک امارات به چشم می خورد  اما این تمام ماجرا نبود زیرا ضرر داماک در فصل اول 2021 هم ادامه داشت تا درنهایت  منجر به استعفای مدیر عاملی و رئیس هیات مدیره  این شرکت شده است .

همچنین قابل ذکر است که این شرکت  تبلیغات گسترده ای را در کانالهای ماهواره ای ایرانی زبان انجام می داد و حتی از سلبریتی های  ایرانی  نیز استفاده کرده بود که حواشی بسیاری را به همراه داشت.

پیشتر نیز رئیس اتاق ایران و امارات نسبت به نحوه خرید املاک در امارات والزام به تحقیقات در این باره هشدار داده بود.