1273 علامت تجاری در ماه مه گذشته در امارات متحده عربی ثبت شد

13 خرداد 1400 598 بازدید

آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد نشان داد که تعداد علائم تجاری ثبت شده در امارات در ماه مه سال جاری به حدود 1273 علامت تجاری رسیده است.

ادامه فعالیت در بخش منعکس کننده ورود مداوم شرکتهای بزرگ بین المللی به بازار محلی است ، چه از طریق گشودن مقرهای منطقه ای در کشور و چه توسط نمایندگان داخلی یا خارجی.

ملیت شرکت های فعال در امارات متحده عربی از 150 ملیت توزیع شده در کشورهای مختلف جهان فراتر رفته است ، که این موقعیت پیشرو این کشور را به عنوان یک مرکز منطقه ای برای تجارت در منطقه خلیج فارس و به طور کلی خاورمیانه تأیید می کند.

مشاغل شرکتهایی که مارکهای اصلی دارند در بسیاری از بخشها توزیع شده است که عمده آنها بخشهای تجاری ، صنعتی ، خدماتی و فناوری ، انرژی ، تدارکات و سایر بخشها هستند.

روند ثبت علائم تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بهترین راه برای محافظت از هویت محصولات تجاری خود برای صاحبان مشاغل است. قانون امارات متحده عربی شرایط قانونی مناسبی را برای صاحبان مشاغل فراهم کرده است تا از محصولات یا خدمات خود تحت قانون علامت تجاری محافظت کنند. بسیاری از شرکتهای بین المللی را به کار در خاورمیانه از امارات متحده عربی ترغیب کرده است.