تفاهم نامه همکاری اتاق ایران و امارات با مدرسه کسب وکار اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه امیرکبیر

12 خرداد 1400 1368 بازدید

تفاهم نامه همکاری فی مابین مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیر کبیر تحت عنوان  "تکاپو" با نمایندگی آقای محمد تقی بانکی ، رئیس مدرسه کسب و کار تکاپو  و اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات  امضا شد.

هدف از انعقاد این تفاهم نامه، توسعه همکاری ها و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین در راستای شناسایی فرصتها و رفع چالشهای کسب و کارها از طریق طراحی، اجرا و اطلاع رسانی برنامه های متعدد مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی است.

متن کامل این تفاهم نامه به شرح زیر است:

تفاهم نامه همکاری فی مابین مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیر کبیر تحت عنوان  "تکاپو" با نمایندگی آقای محمد تقی بانکی ، رئیس مدرسه کسب و کار تکاپو  و اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات که در این تفاهم نامه "اتاق مشترک ایران و امارات" نامیده می شود، با نمایندگی آقای فرشید فرزانگان ، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات منعقد شده است.

موضوع این  تفاهم نامه عبارت است، از همکاری در زمینه های مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی با در نظر گرفتن میزان اثربخشی و تناسب موضوعات با مخاطبان هدف طرفین و هم چنین امکانات طرفین اعم از فناوری موجود، منابع مالی، دادهها، اطلاعات و منابع انسانی.

هدف از انعقاد این تفاهم نامه، توسعه همکاری ها و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین در راستای شناسایی فرصتها و رفع چالشهای کسب و کارها از طریق طراحی، اجرا و اطلاع رسانی برنامه های متعدد مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی است.

مدت این تفاهم نامه از تاریخ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ به مدت ۳ سال می باشد که تمدید و ادامه فعالیت، بازنگری، اصلاح یا تغییرات اساسی در مفاد آن با توافق نمایندگان طرفین انجام می شود، از طرفی  در صورت اتمام مدت اعتبار و عدم تمدید تفاهم نامه، انجام کلیه تعهدات ناتمام هر یک از طرفین الزامی است.

بر اساس این تفاهم نامه همکاری تعهدات طرفین شامل مواد ذیل است:‌‌۱-رایزنی و همکاری در طراحی و توسعه برنامه های مشترک با بهره مندی از توانمندی های مشاورهای و آموزشی طرفین در موضوعات موردعلاقه شامل کارآفرینی، مدیریت، راه اندازی شرکتهای دانش بنیان، راهبری در کسب و کارها‌‌۲-حمایت از اجرای طرح های تحقیقاتی با بهره مندی از توانمندی های پژوهشی طرفین در موضوعات مورد توافق‌‌۳- شناسایی منابع (دولتی و غیردولتی) و برنامه ریزی و اجرای راهکارهای مناسب در راستای جذب آنها‌‌۴- همکاری در برگزاری همایش ها، سمینارها و کارگاههای آموزشی‌‌۵- اطلاع رسانی برنامه ها و فعالیتهای طرفین در وب سایت، شبکه های اجتماعی و به اعضای دیتابیس های موجود‌‌۶- همکاری در تألیف و انتشار محتوای علمی از قبیل کتابها، گزارش ها و نشریات علمی - پژوهشی، محتوای صوتی و تصویری (کلیپهای ویدئویی، مصاحبه، پادکست و ...)‌‌۷-استفاده از لوگوهای دو طرف قرارداد در تبلیغات و اطلاع رسانی پروژ ه های مشترک انجام دهند.

فرایند اجرای تفاهم نامه به گونه ای است که‌‌۱- به منظور پیشبرد اجرای مفاد این تفاهم نامه، کمیته ای متشکل از ۲ نفر از هر طرف با عنوان کارگروه مشترک تشکیل می شود.‌‌٢- جلسات رسمی با حضور نمایندگان طرفین این تفاهم نامه، در موضوعات تخصصی مورد علاقه، برگزار می شود‌‌۳- برنامه هایی که بار مالی داشته باشند، با انعقاد قراردادی جداگانه که در آن سهم هر یک از طرفین در اجرا، نحوه تأمین هزینه ها و بهره برداری از نتایج روشن می شود، تعیین خواهند شد.‌‌۴- به منظور بررسی و نظارت بر پیشرفت همکاری ها و فعالیت های انجام شده و نیز جهت هماهنگی و پیگیری موارد توافق شده، مجریان هر پروژه، موظفند گزارشی را هر شش ماه یکبار به کارگروه مشترک برای تصویب، ارزشیابی و تأیید ارائه نمایند.

سایر موارد:

۱-این تفاهم نامه هیچ گونه تعهد مالی برای طرفین ایجاد نمی کند.‌‌۲- تصمیمات متخذه در کارگروه مشترک باید برای تصویب نهایی و اقدامات بعدی، به نمایندگان طرفین این تفاهم نامه ارسال شود.‌‌۳- هریک از طرفین می توانند با درخواست کتبی از یک ماه قبل، اعلام انصراف از همکاری نمایند، در هنگام انقضاء تفاهم نامه، نباید به حق و حقوق هیچ یک از طرفین در قراردادهای دیگری که به امضاء رسانده اند زیانی وارد شود، در چنین شرایطی، ایجاد تغییرات در قراردادهای منعقده  میان دو طرف الزامی است.‌‌۴- کلیه حقوق مادی و معنوی حاصل از اجرای این تفاهم نامه، بطور مشترک در اختیار طرفین این تفاهم نامه قرار می گیرد، در مورد حقوق مادی‌‌و معنوی برنامه هایی که بار مالی دارند، مفاد قراردادهای منعقده ملاک اقدام خواهد بود.

شیوه حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در اجرا یا تفسیر این تفاهم نامه، موضوع مورد اختلاف ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول توافق از طریق مراجعه به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان طرفین حل و فصل می گردد. نظر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران برای طرفین قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض می باشد.

لازم به یادآوری ست، این تفاهم نامه در ۱۱ ماده و ۱ تبصره و ۲ نسخه که همگی نسخ آن دارای ارزش واحد می باشند، تنظیم و امضاء گردید.