سبد انرژی های تجدیدپذیر امارات 10 ساله 400% رشد کرد

انرژی های تجدید پذیر 10 خرداد 1400 166 بازدید

امارات متحده عربی در حالی که IEA رکورد جدید جهانی را در نظر گرفته است ، در مدت 2 سال دو برابر انرژی پاک

تولید انرژی های تجدیدپذیر در سال 2020 با سریعترین سرعت در دو دهه گذشته در جهان رشد کرد و این روند پس از همه گیری همه جانبه  با کشورهای پیشتازی مانند امارات متحده عربی که در حال افزایش پیوسته تولید انرژی پاک تا سال 2030 هستند، ادامه دارد.

گزارش جدیدی که توسط آژانس بین المللی انرژیIEA  منتشر شد ، گفت: انرژی تجدید پذیر سال گذشته با 45 درصد جهش به 280 گیگاوات   از سال 1999 بیشترین افزایش سال به سال را نشان می دهد.

امارات متحده عربی در 10 سال گذشته بیش از 400 درصد سبد انرژی های تجدیدپذیر خود را افزایش داده است.

شرکت انرژی پاک امارات متحده عربی مصدار ، کاملاً متعلق به شرکت سرمایه گذاری مبادالا ، با بیش از دو برابر شدن پرتفوی خود در دو سال گذشته و رسیدن به سطح تولید 11 گیگاوات ، یک عامل رشد تولید انرژی های تجدید پذیر در امارات است. و انتظار دارد با گسترش جهانی ، ظرفیت انرژی تجدید پذیر خود را در دو تا سه سال دو برابر کند. .

IEA آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است که این نرخ رشد جهانی به روالی عادی در جهان بدل  شود. این گزارش تاکید دارد که : جهان  شاهد افزایش تولید  270 گیگاوات در سال 2021 و به دنبال آن 280 گیگاوات  برق از راه انرژی های تجدید پذیر در سال 2022 است. این برآوردها 25 درصد بیشتر از پیش بینی های قبلی آژانس در نوامبر گذشته است.

فاتح بیرول ، مدیر اجرایی IEA گفت: "باد و انرژی خورشیدی به ما انگیزه بیشتری می دهد که در مورد اهداف آب و هوایی خود خوشبین باشیم زیرا آنها رکورد ها را یکی پس از دیگری می زنند.

گفتنی است،سال گذشته ، افزایش ظرفیت تجدیدپذیر 90 درصد از کل بخش جهانی انرژی را به خود اختصاص داده است.