نرخ تورم دبی همچنان منفی!

27 اردیبهشت 1400 2842 بازدید

گزارشی که توسط مرکز آمار دبی منتشر شد نشان داد که نرخ تورم در امارات دبی برای 29 امین ماه متوالی در 2.44 ٪ در ماه آوریل در محدوده منفی باقی مانده است .

نرخ تورم برای اولین بار در حدود 4 سال گذشته در دسامبر 2018 وارد قلمرو منفی شد.

این رکورد در آوریل گذشته به 101 امتیاز کاهش یافت ، در حالی که در مدت مشابه در سال 2020 103 امتیاز بود.
جدول زیر جدول تحول سطح تورم در امارت دبی از ابتدای سال 2020 است: