اتاق ابوظبی: 30٪ از مشارکت شرکتهای خانوادگی در تولید ناخالص داخلی ... و 60٪ از کل مشاغل

22 اردیبهشت 1400 529 بازدید

مطالعه ای که توسط اتاق بازرگانی و صنایع ابوظبی تهیه شده نشان می دهد مشاغل خانوادگی 20 تا 30 درصد از تولید ناخالص داخلی فعلی را به خود اختصاص می دهند در حالی که  حدود 50 تا 60 درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را بر عهده دارند.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران و امارات به نقل از روزنامه الاتحاد این مطالعه نشان داد که در عین حال و به رغم  سهم کمتر انها در تولید ناخالص ملی ، مشاغل خانوادگی 50 تا 60٪ از کل مشاغل فعلی را تأمین می کنند و 30-40٪ از رشد تجمعی تولید ناخالص داخلی تا سال 2025 را تشکیل می دهند.

حمد العوادی ، یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ابوظبی در این باره گفت: شرکتهای خانوادگی نیمی از بخش ساخت و ساز و 60 درصد بخش مالی و بخش تولید ، 80 درصد بخش عمده فروشی و 70 درصد بخش حمل و نقل را تشکیل می دهند.

وی خاطرنشان کرد: 70 درصد مشاغل خانوادگی در امارات متحده عربی بین 30 تا 40 سال سن دارند که انتظار می رود از نسل اول به نسل دوم منتقل شوند.