صدور ویزا برای خدمه لنج ها در بنادر دبی الکترونیکی می شود

20 اردیبهشت 1400 1154 بازدید

اداره کل اقامت و امور خارجیان در دبی  تفاهم نامه همکاری  با بنادر دبی ، گمرک و شرکت منطقه آزاد منعقد کرد  و نماینده دفتر حمل و نقل کشتی های چوبی امضا کردند که هدف از این تفاهم نامه ارتقا تحول و رشد اقتصادی در امارت دبی و تقویت همکاری مشترک ذکر شده است.

در این تفاهم نامه از  اولین مرحله اتصال الکترونیکی با نماینده حمل و نقل و شرکای مربوط برای تنظیم ورود و خروج خدمه کشتی های چوبی که از طریق بندرهای حمریه و شیندغا به امارات دبی می آیند خبر داده  که در اثر این اقدام و تفاهم  طرفین  بر تقویت همکاری  در زمینه توسعه خدمات موافقت کرده اند.

سرلشکر محمد احمد الماری ، مدیر کل اداره کل اقامت و امور خارجه در دبی ، اظهار داشت که امضای تفاهم نامه سرلشکر محمد احمد الماری مدیر کل اداره کل اقامت و امور خارجه در دبی خاطرنشان کرد: امضای تفاهم نامه از جهت گیری دولت دبی به سمت تحول هوشمند پشتیبانی می کند وضمن یکپارچه سازی خدمات دولتی، تعداد مراجعه کنندگان به مراکز خدمات را کاهش می دهد.

وی تاکید کرد:  این اتصال مراحل صدور مجوز ورود و ویزا طبق مقررات و رویه های موجود در دبی را برای خدمه دریایی  تسهیل می کند.