برنامه احراز هویت دیجیتال در امارات عملیاتی شد

19 اردیبهشت 1400 827 بازدید

ادراه هویت و تابعیت فدرال با توضیح اینکه ویژگی بارگیری برای ثبت نام با احراز هویت دیجیتال و اسکن از صورت  در دسترس است ، افراد را به ثبت نام در برنامه شناسه دیجیتال فراخواند.
ایجاد حساب جدید ، احراز هویت و ثبت نام نیز با مراجعه به نزدیکترین محل خدمات (دستگاه های خود کار) و با استفاده از کارت شناسایی امکان پذیر است.

شناسه دیجیتال به کاربران امکان دسترسی به خدمات آژانس های محلی ، فدرال و سایر ارائه دهندگان خدمات از جمله بخش خصوصی  را  از طریق تلفن همراه هوشمند می دهد.

شناسه دیجیتال با همکاری مشترک بین دبی هوشمند« Smart Dubai» ، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان دیجیتال ابوظبی به منظور ارائه یک راه حل واحد هویت دیجیتال برای همه ارائه دهندگان خدمات زراحی شده که  در آن حفظ درجه بالایی از رازداری و سهولت لحاظ شده است..