حمیدطلیمی از روزنامه نگاران پر سابقه مشاور «رسانه و فضای مجازی» اتاق ایران و امارات شد+ سند

17 اردیبهشت 1400 2428 بازدید

در حکمی از سوی رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات ، آقای حمید طلیمی به عنوان مشاور «رسانه و فضای مجازی» این اتاق منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات در حکم دکتر فرشید فرزانگان خطاب به آقای حمید طلیمی آمده است: با عنایت به تخصص ، تعهد و تجارب ارزشمند شما ، بدینوسیله جنابعالی را به سمت مشاور « رسانه و فضای مجازی» منصوب می دارم.

امید است با استعانت از پروردگار متعال در خصوص تعامل پویای جایگاه اتاق با نهاد ها و دستگاه های ذی ربط و اصحاب رسانه به نحوه شایسته و سازنده اقدام و همواره در راستای پیشبرد و تامین اهداف و سیاست های اجرایی آن موفق باشید.

شایان ذکر است حمید طلیمی از روزنامه نگاران باسابقه اقتصادی کشور است که 27 سال سابقه فعالیت مستمر به عنوان خبرنگار ، دبیر و سردبیر رسانه های مختلف خبری را در کارنامه خود دارد.