پروژه "دره فناوری غذا" در دبی راه اندازی شد

12 اردیبهشت 1400 983 بازدید

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر و حاکم دبی ،از اول  دره فناوری غذایی  در دبی راه اندازی کرد.

این پروژه از شهرهای تخصصی دبی به عنوان یک شهر جدید در نظر گرفته می شود و در آن شرکت های کشاورزی و غذایی تخصصی حمایت و انکوباتوری  می شود.

این شهر شامل یک مرکز تحقیقاتی ، دفتر مرکزی شرکت ها ، انبارهای لجستیکی ، مناطق عمودی و زیر کشت آب و ... است.

این پروژه بخشی از استراتژی ملی امنیت غذایی است و در مرحله اول خود ، 100 شرکت تخصصی را که روی فناوری های پیشرفته کشاورزی متناسب با چالش های آب و هوایی منطقه کار می کنند ، جذب خواهد کرد.

شرکت‌های حاضر در این پروژه بر روی هیدروپونیک ، کشاورزی هوازی و عمودی تمرکز خواهند کرد و طبق سیستمهای اقتصاد چرخه سبز کار می کنند.

پیش بینی می شود بیش از 300 نوع محصول کشاورزی در این شهرتولید شود.

این دره شامل 4 حوزه اصلی خواهد بود: مهندسی فناوری کشاورزی ، نوآوری غذایی ، تحقیق و توسعه و سیستم های پیشرفته لجستیک.

شیخ محمد بن راشد گفت: حجم تجارت مواد غذایی ما سالانه از 100 میلیارد درهم فراتر می رود ... ما یک مجمع جهانی تدارکاتی برای تجارت مواد غذایی هستیم.
ما تلاش خواهیم کرد تا یک محیط کاری جدید برای این نوع شرکت ها ایجاد کنیم تا فناوری های جدید کشاورزی را توسعه دهیم و امنیت غذایی آینده خود را تحکیم کنیم.