پس از 21 ماه در محدوده منفی تورم در ابوظبی در مارس 2021 به دامنه مثبت بازگشت!

12 اردیبهشت 1400 658 بازدید

سبد خرید


گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار در ابوظبی نشان داد که نرخ تورم در امارت ابوظبی پس از 21 ماه در دامنه منفی ، یعنی از ماه مه 2019 ، به دامنه مثبت 0.6٪ در ماه مارس بازگشت.

این رکورد در ماه مارس 2021 به 108.3 واحد افزایش یافت ، در حالی که در مدت مشابه سال 2020 به 107.6 واحد رسید .