مهلت ثبت نام در مقررات مبارزه با پولشویی منقضی می شود/ تخلفات از امروز اعمال می شود

11 اردیبهشت 1400 352 بازدید

دیروز وزارت اقتصاد پایان مهلت اضافی را که به شرکت های بخش تجارت و مشاغل خاص غیر مالی اختصاص داد ، اعلام کرد تا در پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ​​سازمان های غیرقانونی ثبت نام کنند. شروع به اعمال جرایم ازامروز ، اول مه 2021 ، برای موسساتی که ثبت نام نکرده اند؛صورت خواهد گرفت.

این وزارتخانه ، طبق گزارش "خبرگزاری امارات" ، تصریح کرد که جریمه های مقرر در قانون شماره 20 سال 2018 در مورد مقابله با پولشویی ، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی سازمان های غیرقانونی ، به ویژه در ماده شماره 14 ، در این قانون از 50 هزار درهم شروع می شود و به 5 میلیون درهم می رسد ، در حالی که مجازات ها ممکن است به تعلیق پروانه یا تعطیلی تأسیسات منجر شود.

وزارت تأكيد كرد كه تمام شركتهاي موردنظر بايد ثبت نام را تسريع كنند ، از خود در برابر تخلفات قانوني محافظت كرده و سرمايه گذاري خود را از خطرات پولشويي تضمين كنند.