پیش بینی آب و هوای امارات در هفته پیش رو

11 اردیبهشت 1400 353 بازدید

مرکز ملی هواشناسی پیش بینی می کند که هوا در بعضی مواقع ملایم تا قسمتی ابری باشد ، برخی از ابرهای کومولوس به ویژه در بعد از ظهر به شرق و شمال باران می بارد و در طول روز به گرما متمایل می شوند.

وزش باد از جنوب شرقی ، به سمت شمال غربی ، با سرعت ملایم تا متوسط ​​روبرو می شود و باعث گرد و غبار در طول روز می شود ، با سرعت 15-25 و حداکثر 40 کیلومتر در ساعت.

دریا در امواج خلیج فارس به صورت امواج سبک است و امواج متوسط ​​نیز گاهی اوقات با ابر در دریای عمان آشفته می شوند.

در روز یکشنبه ، در بعضی از مناطق شرقی هوا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعد از ظهر با افزایش تدریجی دما ممکن است برخی از ابرهای کومولوس تشکیل شود.

وزش باد در جنوب شرقی ، با تغییر در شمال غربی و شمال شرقی ، با سرعت ملایم تا متوسط ​​، باعث گرد و خاک در طول روز خواهد شد ، سرعت 15 تا 25 به 35 کیلومتر در ساعت می رسد.

دریا در امواج خلیج عربی و دریای عمان به صورت امواج نور است.

در روز دوشنبه  هوا در بعضی مناطق ، به ویژه قسمت شرقی ، ملایم و کمی ابری خواهد بود ، که ممکن است در بعد از ظهر با افزایش دما مواجه شود

وزش باد در جنوب شرقی ، به شمال غربی و شمال شرقی تبدیل می شود ، سرعت کمی تا متوسط ​​، باعث گرد و غبار می شود ، سرعت 10 تا 20 ، سرعت 35 کیلومتر در ساعت است.

پیش بینی می شود که هوا در روز سه شنبه به ویژه در برخی مناطق شرقی و داخلی غبارآلود و نیمه ابری باشد ، در بعد از ظهر ابرهای کومولوس باران تشکیل می شود - و در طول روز به گرما متمایل شود.

وزش باد در جنوب شرقی معتدل است و در بعضی مواقع به سمت شمال غربی فعال به شدید می رود و باعث گرد و غبار و گرد و غبار می شود ، سرعت باد  15 تا 25 و حداکثر 45 کیلومتر در ساعت می رسد.

در روز چهارشنبه ، هوا به ویژه در برخی از مناطق شرقی و داخلی ، غبارآلود و کمی ابری تا ابری خواهد بود ، در بعد از ظهر ابرهای کومولوس باران تشکیل می شود - و در طول روز کج می شود تا گرم شود.

وزش باد از جنوب شرقی ، به سمت شمال غربی معتدل ، در بعضی مواقع باعث گرد و غبار و گرد و غبار می شود ، سرعت 15 تا 25 و حداکثر 40 کیلومتر در ساعت می رسد.