تلاش دبی برای راه اندازی تجارت جهانی کاکائو

نمایشگاه اکسپو 06 اردیبهشت 1400 920 بازدید

مرکز چند کالای دبی - منطقه آزاد پیشرو در جهان و مرجع دولت دبی در زمینه تجارت کالاها و تجارت - برنامه های خود را برای راه اندازی یک مرکز پیشرفته کاکائو در دبی اعلام کرده است.

به گارش اتاق ایران و امارات  این مرکز توضیح داد که در از اواسط سال 2021  یعنی هم زمان  با راه اندازی نمایشگاه اکسپو دبی ، ابتدا میزبان مجموعه خدمات کاکائو در مرکز قهوه مرکز چند کالایی دبی در جبل علی خواهد بود که  نشان از استراتژی توسعه میان مدت و بلند مدت دبی   به عنوان یک مرکز غذایی بین المللی برای این ماده غذایی با تقاضای مهم دارد.

احمد بن سلیم ، مدیر ارشد اجرایی و مدیر عامل DMCC ، درمورد این موضوع گفت که مرکز کاکائو DMCC مرحله بعدی استراتژی رشد خود را نشان می دهد و شاهد تبدیل دبی به یک مرکز تجارت جهانی کاکائو خواهد بود.