بانک مرکزی امارات در مسیر قوانین جدید پولشویی؛ نخستین جریمه 3 میلیارد تومانی را برای یک شرکت مبادله ای اعمال کرد

پولشویی در امارات 02 اردیبهشت 1400 569 بازدید

در تاریخ 18 آوریل 2021 (چهار روز پیش ) ، بانک مرکزی امارات متحده عربی جریمه 496000 درهم را به یک شرکت مبادله ای که در امارات متحده عربی فعالیت می کند ، اعمال کرد  که به ارزش روز هردرهم حدود 6600 تومان این جریمه 3 میلیارد و 200 میلیون تومان است.

مجازات مالی بر اساس مفاد ماده 14 قانون فدرال قانون شماره (20) 2018 در مورد مقابله با پولشویی ، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی سازمان های غیرقانونی اعمال شد.

طبق روزنامه البیان ، چارچوب انطباق شرکت مبادله با الزامات پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضعیف بود.

بانک مرکزی سابقه ضعف تطابق تاریخی شرکت مبادله را در نظر گرفته بود و بر این اساس مجازات اعمال شد. شهرهای جهان داشته باشد.