فرصت جدید تجارت و کسب و کار در دبی/ بودجه 2600 میلیارد تومانی دبی برای استراتژی شهر دوستدار دوچرخه

03 اردیبهشت 1400 826 بازدید

شورای اجرایی امارت دبی استراتژی دبی را برای یک شهر دوستدار دوچرخه تصویب کرد که شامل 18 طرح اصلی به ارزش حدود 400 میلیون درهم تا سال 2025 است. این میزان اعتبار بر اساس قیمت هر درهم 6600 تومان بیش از 2600 میلیارد تومان است.

این خبر می توان خبری جذاب برای فعالان در حوزه مسیر سازی دوچرخه سواری و حتی دوچرخه سواری و قطعات یدکی آن باشد.

به گزارش اتاق ایران و امارات این امر در جلسه شورای دیروز به ریاست شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ، ولیعهد دبی انجام شد و رئیس شورای اجرایی یک تیم کار مشترک دولت برای دستیابی به چشم انداز ترسیم شده را تشکیل داد که شامل سازمان راهداری و حمل و نقل ، پلیس دبی ، شهرداری دبی ، شورای ورزشی دبی ، کمیته عالی قانونگذاری ، علاوه بر دادسرای عمومی ، برای کار در تدوین قوانین و مقررات است.

طول مسیرهای دوچرخه سواری در امارات حدود 463 کیلومتر است  که  شامل مسیرهای تفریحی و مشترک است ( به  ازا  هر 100 هزار نفر 13.6 کیلومتر)

این طرح شامل موارد زیر است:

ادامه به روزرسانی قانون برای اطمینان از همگام بودن با پیشرفتی که این بخش شاهد آن است ، زیرا این طرح آرزو دارد دبی را به عنوان یک شهر دوستدار دوچرخه در میان بهترین شهرهای جهان داشته باشد.

درصد استفاده از دوچرخه را در کل سفرهای مختلف حمل و نقل افزایش دهد.

ادامه توسعه و آماده سازی زیرساخت های دوچرخه برای خدمت به همه ساکنان امارت با سطح بالای ایمنی ترافیک.

تمرکز بر تنوع مسیرهای دوچرخه سواری (حمل و نقل ، سرگرمی ، ورزش) برای رفع نیازهای شهر آینده ، با هدف رسیدن به طول مسیرهای پیست به 668 کیلومتر.

فراهم کردن زیرساخت ها برای اطمینان از جامع بودن طرح کلی خطوط دوچرخه برای همه مناطق دبی.

تهیه راهنمای جامع طراحی شهری که شامل عناصر تلفیقی تحرک انعطاف پذیر ، از جمله الزامات و خدمات دوچرخه باشد.

بررسی و به روزرسانی طراحی برخی از بخشهای جاده ای برای اطمینان از تهیه مسیرهای دوچرخه سواری ، و ارائه امکانات و خدمات نگهداری و خدمات آمبولانس لازم در مسیرهای دوچرخه سواری.

تلاش برای افزایش دسترسی به دوچرخه با تشویق ورود شرکت های جدید به بازار برای افزایش مناطق خدماتی و تعداد و پارک دوچرخه های مشترک در امارات.

انجام بررسی دوره ای الزامات نظارتی دوچرخه در اماکن عمومی.

توسعه و اتصال سیستم های فن آوری (سیستم های ناوبری و خدماتی) برای اطمینان از ادغام بین سیستم های فنی مربوط به همه طرف های ذیربط ، برای افزایش تشویق باشگاه های ورزشی و جامعه برای تشکیل تیم های ورزشی برای دوچرخه

تشدید فعالیت های آگاهی بخشی در مورد اهمیت تحرک دوچرخه و فواید آن برای سلامت عمومی ، ارائه کانال های دیجیتالی مربوط به انتشار کلیه اطلاعات ، شرایط ایمنی ، نقشه مسیرهای دوچرخه و اسکوتر و ارائه داده ها برای مراکز فروش مورد تأیید آنها در امارات و به چندین زبان ، علاوه بر تشدید فعالیت های آموزشی و آگاهی مربوط به ایمنی دوچرخه سواران (تصویری و صوتی) ، علاوه بر راه اندازی یک کمپین آگاهی در سطح مدرسه در مورد چگونگی دوچرخه سواری ایمن و آموزش کودکان در مورد قوانین مسیرهای دوچرخه و ترافیک سیگنالها در جاده های امارت پخش می شود.