کاهش 33 درصدی سود ترکیبی بانک های خلیج فارس تا پایان سال 2020/ بیشترین افت درآمد در بانک های دبی!+جدول

اتاق بازرگانی ایران و امارات 03 اردیبهشت 1400 350 بازدید

مطالعه انجام شده نشان داد که سود خالص بانک های خلیج فارس با کاهش 33 درصدی به 23.85 میلیارد دلار در پایان سال 2020 رسیده است، در حالی که این رقم در سال 2019 به 35.43 میلیارد دلار رسیده است. در نتیجه مقررات بالاتر در برابر وام های بد ؛ به دلیل عواقب همه گیری Covid-19.

یک مطالعه انجام شده نشان داد که سود خالص بانک های خلیج فارس 35.43 میلیارد دلار در سال 2019 با کاهش  33 درصدی به 23.85 میلیارد دلار در پایان سال 2020 رسیده است. این  کاهش سود به دلیل جبران وام های متاثر از کرونا بوده است.

بانک های ذکر شده در بازار مالی دبی با 60 کاهش سود، کمترین میزان رقم سود را با عدد 2.63 میلیارد دلار ثبت کرده ست که در مقایسه با 6.58 میلیارد دلار در سال 2019 به دلیل افزایش پیش بینی بدهی به میزان 94٪ نسبت به سال 2019 ، کمترین میزان را داشتند.

بانک های ذکر شده در بازار مالی دبی  به دلیل افزایش 94 درصدی بدهی ها نسبت به سال 2019 با 60 درصد کاهش سود به پایین ترین میزان  یعنی 2.63 میلیارد دلار رسیده است که این رقم برای 2019 معادل 6.58 میلیارد دلار بوده است.

به دنبال آن بازار "کویت" با کاهش 53 درصدی به سود خالص 1.52 میلیارد دلار در پایان سال 2020 رسید. دلیل این کاهش سود، کاهش  تمام بانک های ذکر شده در اثر مقررات  فراتر از حالت عادی  تحت سرپرستی و نظارت   "بانک وطنی و بیتک با 39 درصد است و زیان بانک الاهلی کویت به  دلیل مقررات بالاتر با کاهش 41 درصد مواجه شده است.

سود خالص بانک های  "بحرین" ، "مسقط" و "عربستان سعودی" نیز به ترتیب 40٪ ، 33٪ و 26٪ کاهش یافته است ، همانطور که جدول زیر نشان می دهد:

همچنین "بانک ملی قطر" که از نظر دارایی بزرگترین بانک در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است  بعد از آن که در سال گذشته در جایگاه دوم قرار داشت و علی رغم ثبت کاهش سود خالص 16٪ نسبت به سال 2019 به مقام اول بازگشت

بانک ملی عربستان ، که 44.3 درصد از سهام صندوق سرمایه گذاری عمومی را در اختیار دارد، پس از کسب رتبه چهارم در طول دو سال گذشته ، به مقام دوم رسید.سود آن در طول سال 2020 اندکی افزایش یافت و به 3.05 میلیارد دلار رسید.

ضمن حفظ "اول بانک ابوظبی" ، بزرگترین بانک امارات از نظر دارایی ، برای دومین سال متوالی در رتبه سوم قرار گرفت

اگرچه سود آن در مقایسه با مدت مشابه سال 2019  حدود 16 درصد کاهش یافته است.

بانک الرجی به جای جایگاه پنجمی که سال گذشته کسب کرده بود ، به مقام چهارم رسید. جایی که سود وی در مقایسه با مدت مشابه در سال 2019 4حدود  درصد افزایش یافته است.

در حالی که بانک امارات دبی الوطنی  امارات به جای اولین جایگاهی که در سال گذشته ثبت کرده بود ، به مکان پنجم سقوط کرد سود این بانک 52 درصد  نسبت به سال 2019 کاهش یافت .

بانک بین المللی کویت" کمترین سود را  با کاهش ارزش 158 درصد  در میان بانک های خلیج فارس به ثبت رساند و پس از آن   بانک "الجزیره" عربستان کاهش سود 97درصدی را ثبت کرد

سود بانک وربه نیز 66 درصد کاهش یافت . در نتیجه افزایش پیش بینی های مربوط به ضررهای کاهش ارزش و اعتبار بیش از 134 درصد را نشان داد.

سال 2020 همچنین شاهد تغییر 10 ضرر بانک خلیج فارس در طی سال جاری پس از کسب سود در سال 2019 بوده است.در راس آن "بانک SABB" عربستان است.

در حالی که "بانک مشرق" در بازار مالی دبی با توجه به افزایش 177 درصدی مواد ، افزایش هزینه های عملیاتی 12٪ ، ور کاهش 14٪ درآمد عملیاتی زیان ده شده است.

بانک الاهلی کویت خسارات بالغ بر 231.4 میلیون دلار را در مقایسه با سود 95.2 میلیون دلار در سال 2019 منتقل کرد.

در نتیجه افزایش ذخایر برای کاهش ارزش 91٪ و کاهش درآمد عملیاتی 18٪ مواجه شد.

دوره فعلی شاهد افزایش زیان "بانک عربی متحد" ذکر شده در بازار مالی دبی ، 42٪ نسبت به مدت مشابه سال قبل بود.

در نتیجه کاهش 26 درصدی در درآمد عملیاتی و افزایش مخارج وکاهش ارزش 15 درصدی را به ثبت رساند، در حالی که ضررهای "بانک سرمایه گذاری ابوظبی" و "قطر اول" به ترتیب 38 و 24 درصد کاهش یافته است.

در این میان  "شارجه بانک ابوظبی" و "خلیج بانک بحرین" در سال جاری در مقایسه با ثبت زیان در سال گذشته سودآور شده اند

لیستی از بیشترین رشد بانک های خلیج فارس در طول سال 2020 در رأس بازار عربستان قرار دارد که 309٪ توسط بانک سرمایه گذاری سعودی هدایت می شود و با کاهش پیش بینی برای ضررهای اعتباری و سایر خسارات 67٪ حمایت می شود.

پس از آن "بانک نزوا" ،  فهرست شده در بازار مسقط ، با 9٪ دنبال شد. در نتیجه افزایش 19 درصدی درآمد عملیاتی.

سود بانک البلاد آل سعودی 8 درصد افزایش یافت ، به دلیل افزایش درآمد عملیاتی 8 درصد.