26 ماه تورم منفی در امارات/فوریه هم با تورم منفی 2 درصدگذشت

اتاق بازرگانی ایران و امارات 02 اردیبهشت 1400 417 بازدید

نرخ تورم در امارات در فوریه 2021 در محدوده منفی باقی مانده است

گزارشی که توسط سازمان فدرال رقابت و آمار منتشر شد ، نشان داد که نرخ تورم در امارات متحده عربی برای بیست و ششمین ماه متوالی در ماه فوریه در دامنه منفی 2 درصد باقی مانده است.

به گزارش اتاق ایران و امارات نرخ تورم امارات از ژانویه 2019 وارد قلمرو منفی شده است.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز فدرال رقابت و آمار ، تحت عنوان "شاخص قیمت مصرف کننده در امارات متحده عربی - فوریه 2021" ، کاهش شاخص هزینه زندگی در فوریه گذشته به 106 واحد ثبت شد ، در حالی که این شاخص در 108 واحد در طول همان دوره در سال گذشته قابل مشاهد است.

امارات متحده عربی در اوایل سال 2018 با اعمال مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات 5 درصد افزایش یافته است .

در زیر یک جدول تکامل نرخ تورم از ابتدای سال 2019 نشان داده شده است :

نرخ تورم از ابتدای سال 2019

جدول زیر مهمترین تغییرات را در گروههای اصلی تشکیل دهنده شاخص قیمت مصرف کننده در فوریه گذشته نسبت به مدت مشابه سال 2020 نشان می دهد: