تدوین استراتژی ملی برای بررسی آینده ثروت معدنی در امارات

30 فروردین 1400 363 بازدید

وزارت انرژی و زیرساخت ها در امارات فاش کرده است که کار برای تهیه یک استراتژی ملی برای بررسی آینده ثروت معدنی در این کشور را آغاز کرده است.

این اقدام با هدف تنظیم بخش ثروت معدنی ، ارتقا  موقعیت کشور در منطقه و بین المللی در زمینه ثروت معدنی ، علاوه بر توسعه سرمایه گذاری در بخش  و دستیابی به اهداف امارات متحده عربی برای 50 سال آینده ، منجر به صد سالگی 2071 است.
این کار در جلسه طوفان فکری ، که با حضور مهندس شریف آل اولاما ، معاون وزیر انرژی و امور زیربنایی در امور انرژی و امور نفت ، با حضور بیش از 40 کارشناس  انجام شد. ارگان های دولتی ، علاوه بر تعدادی از شرکت های استخراج معادن و نمایندگان بخش دانشگاهی در کشور.

در این جلسه دستورالعمل های لازم برای توسعه صنعت معدن و جهت های استراتژیک مورد نیاز برای طراحی استراتژی معدن معدن برجسته شد.

این استراتژی همچنین با هدف ترویج و توسعه سرمایه گذاری در بخش ثروت معدنی در کشور ، ایجاد مشاغل جدید و افزایش درصد امارات ، کمک به پیشرفت اقتصادی ، افزایش ارزش صادرات ثروت معدنی و دستیابی به ارزش افزوده از صنایع معدنی  , به منظور دستیابی به الزامات پایداری و حفاظت از محیط زیست  تدوین شده است.
این استراتژی بر اساس تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی ، برای پیش بینی آینده بخش معدن، تعدادی از محورها را پوشش می دهد.
در جلسه طوفان فکری  به  ابتکارات کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ، راه های جذب سرمایه و درآمد ، مدیریت استعداد برای بومی سازی بخش ، ابتکارات و پروژه های مربوط به فناوری و هوش مصنوعی که شامل توانمندسازی هوشمند و گزارش های تحلیلی (مانند تجزیه و تحلیل جریان وضعیت ، گزارشات آینده متغیرهای بخش و گزارش بهترین روشها و نوآوریها در زمینه معدن و نیازهای آینده)   پرداخته شد . همچنین  قوانین یا سیاستهای نظارتی لازم برای توسعه معادن  در سطح ایالت نیز مورد بررسی قرار گرفت.