بزودی راه اندازی بانک دیجیتال "زند" در امارات متحده عربی

23 فروردین 1400 641 بازدید

بانک دیجیتال زند قصد دارد بزودی پس از اخذ تأییدیه های قانونی ، مراحل کار خود را در امارات آغاز کند.

به گزارش اتاق ایران و امارات این بانک خدمات یکپارچه بانکداری دیجیتال را به شرکت ها و موسسات و همچنین افراد ارائه می دهد و محمد العبار سمت رئیس هیئت مدیره بانک را بر عهده دارد.

زند یک بانک دیجیتال کاملاً مستقل است و در امارات متحده عربی مجوز کامل بانکی دریافت می کند و شامل یک پلتفرم است که بسیاری از خدمات دیجیتال را شامل می شود.

مدیر عامل شرکت زند ، اولیویه کریسپان ، اظهار داشت که تمام سیستم های بانک مورد بهره برداری و آزمایش قرار گرفته اند و خاطرنشان کردند که قبل از ارائه خدمات به مشتریان در مراحل تکمیل مراحل نهایی است.

صاحبان بانک ، سرمایه گذاران شرکت کننده در آن و میزان سرمایه اعلام نشده است ، در حالی که مدیرعامل گفته است که از حمایت گروهی از سرمایه گذاران و همچنین یک تیم جهانی برخوردار است.