تعیین ساعات کار کارمندان در وزارتخانه ها و نهادهای فدرال در ماه رمضان در امارات

20 فروردین 1400 502 بازدید

اداره فدرال منابع انسانی دولت ساعت کاری را برای کارمندان در وزارتخانه ها و نهادهای فدرال در ماه مبارک رمضان در امارات متحده عربی تعیین کرده است.

به گزارش اتاق ایران و امارات، این مقام اظهار داشت که ساعات رسمی کار وزارتخانه ها و نهادهای فدرال در ماه مبارک رمضان از 9 صبح شروع می شود و در دو بعد از ظهر به پایان می رسد ، به استثنای کسانی که ماهیت کار آنها غیر از این است.

مقامات این مناسبت را به مردم امارات و کشورهای عربی و اسلامی تبریک گفتند.