حمایت بانک مرکزی امارات از کسب و کارهای متضرر از کرونا با 50 میلیارد درهم تسهیلات صفر/ پول جدید به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس امارات چاپ می شود

پول جدید اماراتی 18 فروردین 1400 606 بازدید

هیئت مدیره بانک مرکزی امارات متحده عربی تصمیم گرفت تا دوره تسهیلات با هزینه صفر به مبلغ 50 میلیارد درهم را که برای استفاده بانک ها و شرکت های تأمین مالی در دسترس است ، تمدید کند.

به گزارش اتاق ایران و امارات ، این اقدام به عنوان بخشی از برنامه به تعویق انداختن تا پایان سال 2021پرداخت وام مشتریان  حقیقی و بخشهایی که تحت تأثیر عواقب همه گیر قرار دارند، می باشد و تصمیم بر این شد که این تسهیلات در برنامه بهبودی برای کمک به بانکها در اعطای وامهای جدید به این مشتریان تا پایان ژوئن 2022 گنجانده شود.

به این ترتیب می توان انتظار داشت  تسهیلات دریافتی از سوی افراد و شرکت هایی که تحت تاثیر کرونا دچار مشکل شده اند استمهال شود.

همچنین شورا ضمن تأیید صدور مجوز تاسیس یک بانک تخصصی که تحت سیستم بانکی کم خطر فعالیت می کند ، را تایید کرد. کرد.

همچنین این شورا نسخه سوم و جدید ارز کاغذی را به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس امارات متحده عربی را که شامل آخرین علائم امنیتی برای چاپ ارز کاغذی مطابق با استانداردهای بین المللی است؛ تأیید کرد.

در این جلسه مباحث مورد بحث ، به ویژه یادداشت ارائه شده توسط اداره نظارت بر امور بانکی ، شامل پیشنهادهای مربوط به فعالیت های مالی و سیاست های صدور مجوز برای موسسات مالی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین گزارش برنامه جامع حمایت اقتصادی و نقش آن در کاهش فشارهای مالی ناشی از همه گیری کرونا قرائت شد.