هشدار: دروغ آوریل در امارات تا یکسال حبس دارد!

اتاق بازرگانی ایران و امارات 12 فروردین 1400 535 بازدید

دادستانی ایالت از شهروندان اماراتی خواست تا طریق حساب های خود در شبکه های اجتماعی نسبت به انتشار شایعات دروغ و ایجاد شوخی هایی که به جامعه خسارت وارد می کند، اقدام نکنند.  این مرجع قضایی از شهروندان خواسته است به بهانه "دروغ آوریل"  زیر بار مسئولیت قانونی نروند.

دادستانی عمومی اظهار داشت که شایعات بر جامعه تأثیر منفی می گذارد ، به منافع عمومی آسیب می رساند ، روحیه منفی را گسترش می دهد و امنیت عمومی را برهم می زند.

وی تأکید کرد: این قانون مجازات حبس برای یک دوره کمتر از یک سال برای هر کسی را که عمداً اخبارداده ها یا شایعات دروغین (را که امنیت عمومی را به هم می زند ، باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم یا به منافع عمومی آسیب برساند)   را پخش می کند ، یا تبلیغات مهیج را پخش می کند ، مجازات می کند.

دروغ آوریل در بسیاری از کشورها به عنوان یک روز ویژه با گفتن دروغ هایی به شوخی  در ۱ آوریل گرامی داشته می‌شود.در برخی از کشورها (از جمله انگلیس نیوزلند  دروغ‌گویی در این روز از صبح تا شب ادامه پیدا می‌کند و شخصی که قبل از شب، حقیقت را فاش کند یا شخصی که این دروغ را باور کند احمق آوریل (April Fool) لقب می‌گیرد.اما در مناطق دیگر تا پایان ظهر ادامه دارد.

برخی از دروغ های آوریل معروف مانند ریزش برج پیزا  از تلویزیون هلند و پخش  خبردرخت‌های ماکارونی از سوی بی بی سی هستند. در ایران نیز خبر کج شدن برج میلاد  مطرح شد .  همچنین ایرانی ها  نیز دروغ 13  دارند . اما ظاهرا امارات از انتشار اخبار منفی در جامعه نگران است.