حواله های کارگران نشان رکود در امارات!

حواله های کارگران در امارات متحده عربی 08 فروردین 1400 449 بازدید

امارات: حواله های کارگران در خارج از کشور طی سال 2020 به 158.8 میلیارد درهم (-3.9٪) کاهش یافت.

حواله های کارگران در امارات متحده عربی ، در خارج از کشور ، به 158.8 میلیارد درهم در سال 2020 کاهش یافته است ، که 3.9 درصد نسبت به 165.2 میلیارد درهم در سال 2019 است.

به گزارش اتاق ایران و امارات این کاهش در حالی صورت گرفته است که در فصل اول  سال 2020 صدور حواله ها افزایش یافته بود . به عبارت بهتربه رغم خروج تمامی پس انداز کارگران مهاجر از امارات این افت حدود 4 درصدی نشان از  رکود در اقتصاد این کشور در سال 2020  دارد که اگر این روند همچنان ادامه دار باشد، می تواند نشانه ای از رکود جدی امارات به خصوص در بخش ساخت و ساز باشد.

بنا براین گزارش اما از فصل دوم  به وضوع  حواله های صادرشده از سوی کارگران مهاجر کاهش یافته وحواله ها نیز در سه ماهه چهارم سال گذشته به 39.1 میلیارد درهم کاهش یافت. که نشان می دهد  4.2 درصد در مقایسه سال 2019 با کاهش مواجه شده است. حواله ها در سال 2019 معادل  40.8 میلیارد درهم بوده است و بیانگر آن  است که حواله های کارگران مهاجر در سال 2020  یک میلیارد درهم نسبت به مدت مشابه کاهش یافته است.

طبق گزارش بانک مرکزی تحت عنوان "بازبینی سه ماهه بانک مرکزی امارات متحده عربی - سه ماهه چهارم 2020" ، بیشترین انتقال از طریق شرکت های مبادله ای با نرخ 70.3٪ انجام شده و در جایگاه دوم بانک ها قرار دارند.

حواله ها از طریق صرافی ها 5.6 ​​میلیارد درهم کاهش یافت ، در حالی که نقل و انتقالات خارجی از طریق بانک ها 3.9 میلیارد درهم افزایش یافت.

3 کشور 50.4٪ از کل حواله های ثبت شده در سه ماهه چهارم سال 2020 را به خود اختصاص داده اند و کارگران هندی با 31.1٪ با ارزش 12.2 میلیارد درهم به عنوان نخست نشان داده شده اند :

براساس این گزارش ، حواله های شخصی صادر شده به هند طی سه ماهه چهارم سال 2020 به صورت سالانه 15.9 درصد ، در پاکستان 12 درصد و در فیلیپین 11.5 درصد کاهش یافته است.