تشکیل سه اتاق در اتاق دبی/ هدف 2 تریلیون درهمی دبی برای تجارت بین المللی

اتاق بازرگانی دبی 03 فروردین 1400 1159 بازدید

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس جمهور ، نخست وزیر و حاکم دبی ، دیروز از تغییر ساختار اتاق بازرگانی دبی خبر داد.

این امر پس از آن صورت گرفت که وی دیروز ریاست جلسه شورای دبی را با حضور شیخ حمدان بن محمد و مکتوم بن محمد بر عهده داشت.
تصمیم گرفته شد اتاق بازرگانی دبی بازسازی شود و 3 اتاق بازرگانی برای امارت تشکیل شود که عبارتند از:

-  اتاق بازرگانی دبی.

- اتاق تجارت بین الملل دبی.

اتاق اقتصاد دیجیتال دبی.

سیستم کار در اتاقها نیز تغییر کرده است تا مهمترین بازوی اقتصادی امارت در ایجاد بخشهای جدید و تحکیم نقش تجاری جهانی آن باشد.
شورا ، به ریاست شیخ محمد بن راشد ، تصمیم گرفت نام تاجر "جمعه آل مجید" را به عنوان رئیس افتخاری اتاق بازرگانی دبی ، "عبدالعزیز الغوریر" را به عنوان رئیس اتاق ، "سلطان بن سلیم" را به عنوان رئیس اتاق انتخاب کند. اتاق بازرگانی بین المللی دبی و "عمر العلما" به عنوان رئیس اتاق دبی برای اقتصاد دیجیتال.

شورا همچنین تصمیم گرفت نقشه تجارت بین المللی جدید دبی را که شامل حمل و نقل هوایی و مسیرهای هوایی به بیش از 400 شهر در سراسر جهان در حال حاضر است ، تصویب کند و برای گسترش این شبکه با راه اندازی جنبش تجارت به 200 شهر جدید برای تثبیت نقش امارت در جهان کار کند.


همچنین در جلسه شورای دبی تصمیم گرفته شد كه برنامه 5 ساله ای برای افزایش ارزش مبادله تجارت خارجی امارات از 1.4 به 2 تریلیون درهم اتخاذ شود.


شیخ محمد بن راشد در توییت های خود گفت: پیام من ، حمدان و مکتوم ، برای همه .. هر کسی که جلو نرود عقب نشینی می کند .. هرکس به دستاوردهای گذشته اعتماد کند آینده خود را از دست می دهد ... دبی در آینده جایگاه خود را دارد .. و سرنوشت آن این است که قلب اقتصادی پر جنب و جوش جهانی در این منطقه باشد و اگر ثروت بیشتر باشد ، مورد بعدی بهتر است.