سال 2020 بخش خصوص امارات میلی به دریافت وام کمتری داشت

02 فروردین 1400 576 بازدید

امارات: ارزش وام های اعطایی توسط بانک ها تا پایان ژانویه 2021 به حدود 1779.2 میلیارد درهم (+ 2٪) افزایش یافت

ایران و امارات به نقل از گزارشش منتشر شده توسط بانک مرکزی امارات : وام های ارائه شده توسط بانک ها و بانک های امارات متحده عربی با افزایش 2 درصدی تا پایان ژانویه 2021 ، به 1779.2 میلیارد درهم می رسد ، در حالی که در مدت مشابه سال 2020 ، 1736.9 میلیارد درهم است .

طبق گزارش "بانک مرکزی" ، وام های ارائه شده توسط بانک ها و بانک های امارات متحده عربی به بخش خصوصی در پایان ژانویه گذشته با 2 درصد کاهش   به 1110.2 میلیارد درهم رسیده است ، در مقایسه با مدت مشابه سال 2020 که در آن زمان بالغ بر 1137.5 میلیارد درهم .

وام های اعطایی به دولت در پایان ژانویه گذشته به 257 میلیارد درهم رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال 2020  دوازده درصد افزایش یافته است.

گفتنی است امارها و داده های این بانک نشان می دهد که  بر خلاف تصور بخش خصوصی امارات  نسبت به  سال مشابه 2019 حدود 2 درصد کمتر تسهیلات دریافت کرده و در مقابل  بخش دولتی و  تسهیلات  به خارجی ها افزایش یافته است.