دارایی های بانکی در امارات متحده عربی یکساله 3 درصد اضافه شد

دارایی های بانکی امارات 28 اسفند 1399 394 بازدید

دارایی های بانکی در امارات متحده عربی تا پایان ژانویه 2021 به 3172.3 میلیارد درهم افزایش یافته است که 3 درصد در مقایسه با ژانویه 2020 را نشان می دهد این در حالی  است که دارایی های بانکی نسبت به ماه قبل  15.7 میلیارد درهم  کم شد.

به گزارش اتاق ایران و امارات ،طبق داده های بانک مرکزی ، سپرده های بانکی و اعتبار کل به ترتیب 3٪ و 2٪ افزایش یافته است ،همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است:

بانک مرکزی اعلام کرد که حجم پول "N1" 2.3٪ افزایش یافته و از600 میلیارد درهم در پایان دسامبر گذشته به 613.6 میلیارد درهم در ژانویه 2021 افزایش یافته است.

حجم پول "N 2" 0.7٪ از 1478.5 میلیارد درهم در پایان دسامبر گذشته به 1489 میلیارد درهم در پایان ژانویه 2021 افزایش یافت.

همچنین حجم پول"M3" از 1769.3 میلیارد درهم در پایان دسامبر گذشته به 7/1768 میلیارد میلیارد درهم در پایان ژانویه 2021 0.03 درصد کاهش یافت.

افزایش حجم پول"M1" به افزایش 12.6 میلیارد درهم سپرده نقدی و افزایش وجه نقد در گردش خارج از بانک ها با یک میلیارد درهم نسبت داده شد ، در حالی که افزایش M2 به دلیل افزایش حجم پول بود ، M1، علی رغم کاهش 3.1 میلیارد درهم در سپرده های شبه نقدی ، در حالی که کاهش "M3" به دلیل کاهش سپرده های دولتی 3.8 ٪ با وجود افزایش حجم پول " M1 " و "M2" است.