38 درصد کل کودکان زیر 18 سال اماراتی در سال 2019 دبی زندگی می‌کنند

26 اسفند 1399 484 بازدید

مرکز آمار دبی خبر داد:  درصد کودکان زیر 18 سال در دبی  به 38 درصد از کل اماراتی ها  در سال 2019 رسیده است.

تعداد کل ولادت های اماراتی در سال 2019 به 7،098 تولد رسیده است.
همچنی تعداد دانش آموزان اماراتی ثبت شده در مدارس دبی طی سال تحصیلی 2019-2020 مطابق با چهار مرحله آموزشی 4619 پسر و 4500 زن در مهد کودک ها ، 8602 مرد و 8339 زن در دوره اول ، 8568 پسر و 8،054 زن در دورهدوم ، و 8248 مرد و 7،961 زن در دورم سوم بوده است .