رئیس اتاق بازرگانی ایران-چین: چین در روند جهانی شدن پیشرفت سالم اقتصاد جهان را هدایت می‌کند

اخبار ایران و جهان 22 اسفند 1399 353 بازدید

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران-چین، مدتی طولانی برای پیشبرد مبادلات مردمی و تجاری بین ایران و چین تلاش کرده است. وی طی ده سال گذشته دهها بار به چین سفر کرده و یکی از شاهدان پیشرفت سریع اقتصاد چین محسوب میشود. حریری طی مدت برگزاری دو نشست چین در سال جاری، به ویژه به اقدامات جدید چین پس از انجام وظایف و اهداف فقرزدایی و غلبه بر مشکلات در این راستا توجه نشان میدهد و همچنین انتظار دارد چین به هدایت پیشرفت سالم اقتصاد جهان ادامه دهد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران-چین معتقد است تحقق فقرزدایی برای میلیونها جمعیت در چین از شاهکارهای بی‌نظیر در تاریخ پیشرفت بشر است. اقدامات جدید فقرزدایی که در دو نشست سالانه امسال مطرح شده، به طور موثر تقویت دستاوردهای فقرزدایی و غلبه بر مشکلات در این راستا را با احیای روستاها پیوند داده که تداوم و پیوستگی چین در حکمرانی ملی را نشان می‌دهد و مورد هم آموزی و بهره مندی دیگر کشورها قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: «این خبر خوب و نویدبخشی برای سایر ملل دنیاست که بتوانند از برنامه ریزی و کمکهای فکری و همینطور از کمکهای مالی چین استفاده کنند و ما شاهد فقر مطلق در دنیا در دهه های آتی نباشیم؛ با کمکهایی که دولت چین در قالب برنامه های جهانی اش، برنامه هایی که مربوط است به ابتکار کمربند و جاده و سایر برنامه هایی که در قالب برنامه چین 2035 مطرح شده، فکر می‌کنم با نوع مدیریت و نوع جهانی شدنی که چینیها مطرح می‌کنند، می‌توانیم جهان بهتری داشته باشیم.»

چین تسریع ایجاد الگوی جدید پیشرفت مبنی بر اتکای اصلی بر چرخه گسترده داخلی و تشویق متقابل چرخه دوگانه داخلی و خارجی را مطرح کرده است. حریری در این مورد خاطر نشان کرد تحقق منافع مشترک و همکاری برد-برد از روندهای طولانی مدت است و با توجه به آن که چین بر جهانی شدن و چند جانبه گرایی، تعمیق اصلاحات و گسترش درهای باز پایبند است، این کشور پیشرفت سالم اقتصاد جهان را هدایت خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران-چین گفت: «آنچه که چین دارد از جهانی شدن عرضه میکند، مبتنی است بر تعامل کشورها با یکدیگر. شریک شدن همه کشورهای دنیا در پروژه هایی که می‌تواند باعث ثروتمندتر شدن و رفاه همه دنیا بشود و آنچه که چین اعلام می‌کند، رهبری جهان متحدی است که با همدیگر تعامل دارند و در فضای اقتصادی با هم زندگی مسالمت آمیز می‌کنند و به همدیگر کمک می‌کنند تا رشد بکنند و اقتصاد قویتر شود.»

این کارشناس ایرانی در ادامه افزود که حمایت استوار چین از چند جانبه گرایی و تجارت آزاد برای صلح و توسعه جهان مفید است.

وی تصریح کرد: «می بینیم که چین الان پرچمدار اقتصاد آزاد و پرچمدار چندجانبه گرایی در حوزه اقتصاد شده است. به هر حال ما باید یاد بگیریم که منافع اقتصادی اگر فقط مال یک کشور باشد، در دنیا منجر به جنگ و مرافعه و نزاع می‌شود؛ و اگر این منافع اقتصادی به حد کوشش هر کشوری، همه کشورها در آن شریک باشند، می‌تواند دنیای آرامتر و پر از صلح و آرامشی نوید دهد.»