مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در دبی 62٪ کاهش یافت

اتاق بازرگانی ایران و امارات 11 اسفند 1399 487 بازدید

در جلسه ارزیابی عملکرد اداره کل ترافیک برای سه ماهه چهارم سال 2020  بیان شد: مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در دبی 62٪ کاهش یافت.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران و امارات آمار نشان داد که میزان مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی در سه ماهه چهارم سال گذشته 62 درصد نسبت به مدت مشابه سال 2019 کاهش یافته است و میزان مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی به ازای هر 100000 نفر در سال 2020 به 1.8٪ رسیده  در حالی که  هدف 2.7٪ بوده است.

سرلشکر الزفین نتایج کارزارهای ترافیکی سال گذشته را نسبت به سال 2019 را برشمرد و گفت:  از جمله اقدامات ایمنی برای عابران پیاده، جلوگیری ازانحراف ناگهانی، برخرود با عدم رعایت  فاصله کافی بین وسایل نقلیه، و طرح هایی مانند رمضان بدون تصادف، بازگشت به مدارس، تابستان بدون تصادف  عملیاتی شد .