نتایج بانک مرکزی امارات نشان داد: کاهش تقاضا وام‌های شخصی وافزایش وام‌های تجاری در سه ماهه اول/ کسادی املاک وام های تجاری را کم کرد

اتاق بازرگانی ایران و امارات 12 اسفند 1399 549 بازدید

نتایج نظرسنجی از بانک مرکزی نشان داد رغم تشدید مداوم استانداردهای اعتباری در سه ماهه اول این سال، با افزایش محسوس تقاضای وام تجاری در داخل کشورامارات مواجه شده است.

به گزارش اتاق ایران و امارات همچنین نتایج نظرسنجی نشان داد که تقاضا برای وام‌های شخصی علی‌رغم تشدید استانداردهای اعتباری بدون تغییر باقی مانده است.

نتایج بررسی روند اعتباری سه ماهه چهارم سال گذشته به شرح زیر است:

این  نظرسنجی پیش بینی می‌کند که اشتهای اعتباری عمومی برای وام‌های شخصی و تجاری طی سه ماهه نخست سال جاری افزایش یابد.

این نظرسنجی پیش بینی کرد که استانداردهای اعتباری وام‌های شخصی به میزان ناچیزی کاهش می‌یابد.

شرکت کنندگان در این نظرسنجی دید خوش بینانه ای نسبت به تقاضای وام تجاری نشان دادند و انتظار داشتند که در سه ماهه نخست سال جاری میلادی تقاضای وام در همه امارات کشور افزایش چشمگیری داشته باشد.

به علاوه  پاسخ دهندگان نظرسنجی انتظار داشتند که تقاضای وام‌های شخصی با افزایش محسوس در سه ماهه اول سال جاری بهبود یابد.

نقش بازار املاک در کاهش وام‌های تجاری

در مورد وام دادن به بنگاه‌های کوچک و متوسط ​​در سه ماهه چهارم سال گذشته، تقاضا برای وام‌های تجاری به طور متوسط ​​کاهش یافت و تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل از جمله انتظارات مربوط به بازار املاک و مستغلات و تأثیرات فصلی قرار گرفت،

تقاضا برای وام‌های شخصی در سه ماهه چهارم سال گذشته به میزان متوسط ​​کاهش یافت، به استثنای کارت‌های اعتباری و وام‌های فصلی که شاهد افزایش بود و سایر وام‌های شخصی بدون تغییر باقی ماندند.

قابل ذکر است که بانک مرکزی با تکیه بر داده‌های جمع آوری شده از مدیران ارشد اعتبار در بانک‌ها و موسسات مالی، پرسشنامه سه ماهه روند اعتباری را صادر می‌کند.