39 درصد بودجه امارات صرف حقوق کارمندان می شود/ بودجه حقوق کارمندان امارات 36 هزار میلیارد تومان نسبت به 2020 افزایش یافت

اتاق بازرگانی ایران و امارات 12 اسفند 1399 513 بازدید

گزارش پارلمانی شورای ملی فدرال نشان داد که شورای وزیران در قالب پیش نویس قانون فدرال که ب فوریت ارجاع شده  22 میلیارد و 601 میلیون و 100 هزار درهم به پرداخت حقوق یا غرامت کارمندان وزارتخانه ها و سازمان های دولت فدرال در طول سال 2021 ، از محل بودجه عمومی مصوب شورای  تخخصیص دادکه در مجموع 58 میلیارد درهم  به کارمندان اماراتی تخصیص می یابد.

این گزارش حاکی از آن است که تخصیص حقوق و غرامت کارمندان در سال جاری پنج میلیارد و 134 میلیون و 700 هزار درهم نسبت به غرامت پرداخت شده در بودجه سال گذشته که بالغ بر 17 میلیارد و 466 میلیون و 400 هزار درهم بود افزایش یافته است

با توجه به شاخص های هزینه های عمومی در بودجه ، که در این گزارش ذکر شد ، غرامت و حقوق و دستمزد کارکنان با 39٪ از کل هزینه های بودجه ، و پس از آن "کالاها و خدمات و یارانه ها" در بالاترین درصد در بودجه را نشان می دهد. 25.3٪ ، در حالی که نسبت هزینه های "مزایای اجتماعی و مزایا" 13.3٪ بود. و "سایر هزینه های فدرال" 13.5٪ و "دارایی های گروه" 7٪ ، علاوه بر "کمک های مالی" 1.9٪ کل مردم مصارف

با توجه به توزیع هزینه های عمومی بین بخش های مختلف ، بخش امور دولت 37٪ از هزینه ها را دریافت می کند ، پس از آن بخش توسعه اجتماعی با 33.2٪ ، سپس بخش های اجتماعی با 8٪ ، "دارایی ها" با 3.7٪ ، و سپس بخش زیرساخت با 3.6٪ از مقررات ، علاوه بر 13.5٪ برای مورد "سایر هزینه های فدرال".

در این گزارش تأکید شده است که بیشترین سهم تخصیص بودجه امسال مربوط به بخش توسعه اجتماعی و مزایای اجتماعی (6/41 درصد) از جمله 16.4 درصد برای "آموزش عمومی و دانشگاهی" ، 8.6٪ برای "بهداشت" و 8٪ برای "حقوق بازنشستگی" بوده است. "، در حالی که به درصد هزینه های اختصاص یافته به" امور اجتماعی "5.9٪ از کل هزینه ها ، علاوه بر 2.7٪ در بخش" سایر خدمات "است.