بانک مرکزی امارات متحده عربی به بانک ها هشدار داد: در اعمال هزینه ها روی محصولات و خدمات اغراق نکنند

بانک مرکزی امارات 11 اسفند 1399 972 بازدید

دستور العمل های پی در پی برای بانک ها نشان می دهد که برخی از بانک ها یا در ارایه خدمات بانکی به خصوص  برای شرکت های کوچک و متوسط  سر باز می زنند و یا  خدمات خود را گرانتر از آنچه بانک مرکزی امارات تعیین کرده  ارایه می دهد .

به گزارش اتاق ایران و امارات،  از این رو در چند روز اخیر دو مصوبه  از سوی سورایبانک ها و بانک مرکزی  صادر شده که جدید ترین آن بخشنامه بانک مرکزی امارات است و در آن از موسسات مالی و بانک ها خواسته است تا در افتتاح حساب بانکی  شرکت هایی که مشکل پول شویی ندارند معطل نکند و در عین حال  هزینه خدماتشان را  بیشتر از آنچه مصوبه شده است ، بالا نبرند.

بانک مرکزی امارات ، بانک ها و شرکت های دارایی دارای مجوز را موظف کرد از تحمیل هزینه های نامعقول به محصولات و خدماتی که به شرکت ها و شرکت های کوچک و متوسط ​​ارائه می دهند، خودداری کنند و از اعطای اعتبار در مقادیر بیش از توانایی مشتری در خدمات رسانی به آنها خودداری کنند.

بانک مرکزی امارات در بخشنامه ای به بانک ها و شرکت های مالی که در این کشور فعالیت می کنند را موظف به موارد زیر کرد:

- بدون درخواست قبلی  و صریح و مستند از مشتری ، به مشتریان هیچ نوع اعتباری تعلق نمی گیرد.

- ضرورت منع فروش بد و یا سوئ استفاده از بازاریابی و قیمت گذاری.

اهمیت پرهیز از اقدامات ضد رقابتی و تبعیض آمیز.

اطمینان حاصل کنید که در همه حال کنترل هایی را برای شناسایی و مدیریت تعارض منافع در اختیار دارید.

- بانکها و موسسات مالی دارای مجوز شرایط قراردادی استثماری یا نامعقول را اتخاذ نمی کنند.

طبق گزارش روزنامه الخالي ، بانك مركزي اظهار داشت كه موسسات مالي نبايد اقدامات يا موانعي را كه مانع از تغيير راحت مشتريان روابط خود بين موسسات مالي با هزينه هاي معقول و اعلام شده و در يك بازه زماني معقول مي شود ، اعمال كنند.

وی از موسسات مالی خواست تا اطمینان حاصل کنند که کلیه نمایندگان مجاز با مفاد مندرج در این سیستم مطابقت دارند که پیش بینی می شود یک ماه پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی ، یعنی تا اواسط مارس آینده ، اجرا شود.

بانک مرکزی اعلام کرد:  موسسات مالی باید افشای موثر در تمام مراحل ارتباط با مشتری ، و تعهد به اطلاع مشتریان قبل از هر گونه تغییر مجاز که ممکن است در شرایط و ضوابط در طول تمام مراحل رابطه رخ دهد ، ارائه دهند و لازم است که موسسه دلایل رد درخواست وی برای یک محصول یا خدمات مالیرا به مشتری اعلام می کند ، مگر اینکه رد مربوط به خطر جرم مالی باشد یا توسط قانون منع شده باشد.

وی در بخشنامه مربوط به سیستم بازار برای بنگاههای کوچک و متوسط ​​و شرکتها گفت :موسسات مالی باید اسناد و قراردادهای امضا شده را در مدت زمان معقولی در اختیار مشتریان قرار دهد و در قیمت گذاری و ساختار محصول شفاف باشد و هیئت مدیره و مدیریت ارشد موسسه مالی باید مسئولیت ارائه راهنمایی های لازم  و نظارت را برای تأیید انطباق با روشهای افشای مناسب محصولات و خدمات مالی مربوط به شرکتهای کوچک و متوسط ​​در تمام بخشهای موسسه را به عهده داشته باشد.

بانک مرکزی همچنین از موسسات مالی خواست كه به وام گیرندگان خود كه در امر پرداخت بدهی با مشكل روبرو هستند ، مشاوره اعتباری بی طرفانه ارائه دهند و استانداردها و رویه های روشنی را برای جلوگیری از فشار بیش از حد به مشتریان در هنگام جمع آوری پرداخت ها یا بدهی های پرداختی ، تعیین كنند.