قیمت بنزین در امارات 12 درصد گران ‌شد/ بنزین در امارات 2000 تومان گران شد

اتاق بازرگانی ایران و امارات 10 اسفند 1399 673 بازدید

کمیته پیگیری قیمت انواع بنزین و دیزل قیمت ماه مارس را با احتساب مالیات بر ارزش افزوده (5 ٪) تصویب کرد.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران و امارات، قیمت بنزین در انواع مختلف و گازوئیل پس از یازده ماه افزایش یافت. بر اساس جدول زیر قیمت بنزین ممتاز یعنی با اکتان 98  با 11 درصد افزایش به 2.12 درهم رسیده و بنزین سوپر با اکتان 95 با 12 درصد افزایش به 2.1 درهم در هر لیتر رسیده و بنزین معمولی با اکتان 91  و با افزایش 12 درصد به 1.93 درصد رسید؛ بنابراین گزارش گازوئیل هم 4 درصد گران شد و قیمتش از هر لیتر 2.6 درهم به 2.15 درهم افزایش یافت. گفتنی است قیمت درهم نیز امروز حدود 7000 تومان بوده که به‌این‌ترتیب می‌توان با یک محاسبه ساده دریافت که قیمت هر لیتر بنزین معمولی حدود 13500 تومان شده است که حدود 2000 تومان در هر لیتر افزایش یافت.

گفتنی است قیمت بنزین و گازوئیل در یازده ماه گذشته ثابت بوده و از سه روز دیگر با افزایش 12 درصدی مواجه خواهد شد.