تجدید ارزیابی صندوق بین المللی پول از نرخ رشد امارات / 3.1 درصد نرخ رشد امارات برای سال 20201

ارزیابی صندوق بین المللی پول 04 اسفند 1399 535 بازدید

جهاد آزور مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در صندوق بین المللی پول است

"جهاد آزور" ، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در صندوق بین المللی پول ، گفت که این صندوق انتظار دارد که اقتصاد امارات متحده عربی 3.1٪ در سال جاری رشد کند ، در حالی که این صندوق چشم انداز رشد اقتصادی در اکتبر 2020 حدود  1.3٪ در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود.

به گزارش اتاق ایران و امارات به نقل از گزارش روزنامه الخلیج او همچنین انتظار داشت که اقتصاد غیرنفتی در کشور در طول سال جاری ، رشد متوسط ​​3 درصد را تجربه کند زیرا  امارات با بسیاری از شاخص ها که نشان دهنده بهبود فعالیت ها در سطح بخش های غیر نفتی است مواجه است .

آزور افزود: این صندوق برآورد رشد خود را برای اقتصاد محلی از انقباض 6.6٪ به 5.9٪ با انتظار بیش از حد در سه ماهه چهارم سال 2020 افزایش داد.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت برنامه واکسیناسیون در امارات متحده عربی و عملکرد اقتصادی بیش از انتظار در سه ماهه آخر سال گذشته ، با بازگشت فعالیت اقتصادی به حالت عادی در سطح بسیاری از بخش های کشور ، در افزایش انتظارات صندوق برای رشد اقتصادی در سال جاری و بهبود تخمین های رشد در سال 2020.