1300 صادرکننده، 100 درصد ارز خود را به کشور بازگرداندند

03 شهریور 1399 333 بازدید

یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، بیش از ۱۳۰۰  صادرکننده، صددرصد تعهدات ارزی خود را با بازگشت بیش از ۱۴ میلیارد دلار  ایفا کرده‌اند که لازم است این دسته از صادرکنندگان، با بهره‌گیری از  ابزارهای تشویقی مورد حمایت قرار گیرند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛  سپهر دادجوی توکلی گفت: سازمان  توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی، تسهیل و تسریع در ایفای  تعهدات ارزی صادرکنندگان و مساعدت به جامعه صادرکنندگان را در دستور کار  خود قرار داده و با تشکیل کارگروه‌های پایش رفتار تجاری، اقدام صادراتی و  اقدام ارزی با حضور اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق  تعاون، بانک مرکزی و گمرک ایران، فضای جدیدی در رفع مشکلات پیش روی  صادرکنندگان باز کرده است.

توکلی گفت: بیش از ۱۳۰۰ صادرکننده، صددرصد تعهدات ارزی خود را با بازگشت  بیش از ۱۴ میلیارد دلار ایفا کرده‌اند که لازم است این دسته از  صادرکنندگان، با بهره‌گیری از ابزارهای تشویقی مورد حمایت قرار گیرند.

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران