نیروهای مسلح امارات در اولین روز "IDEX وNAVDEX" معاملات 5 میلیارد درهم را امضا کردند

03 اسفند 1399 492 بازدید

سرتیپ محمد خامیس الحسنی ، سخنگوی نمایشگاه دفاعی بین المللی "IDEX" و نمایشگاه دریایی "NAVDEX" ، گفت که نیروهای مسلح امارات امروز یکشنبه معاملات ارزش 5 میلیارد درهم را با شرکت های داخلی و بین المللی طی دو نمایشگاه امضا کردند.

سرتیپ - ژنرال محمد خامس الحسنی ، تعداد معاملات امضا شده را  19  فقره عنوان کرد که  از جمله 7 معامله با شرکت های خارجی و 12 معامله با شرکت های داخلی است.

وی خاطرنشان کرد که شرکتهای خارجی 22٪ از ارزش کل معاملات امضا شده را معادل 1.1 میلیارد درهم بدست آورده اند ، در حالی که شرکتهای داخلی 78٪ معادل 3.9 میلیارد درهم را به دست آورده اند.

قابل ذکر است که فعالیت های پانزدهمین دوره "IDEX و NAVDEX 2021" امروز با حضور بیش از 900 غرفه دار از 60 کشور جهان و 35 غرفه در مرکز نمایشگاه های ملی ابوظبی جایی که  شرکتهای ملی 16٪ و شرکتهای بین المللی 84٪ نمایندگی دارند.