2.05 میلیون مسافر در ژانویه از طریق فرودگاه بین المللی دبی سفر کرده اند

02 اسفند 1399 488 بازدید

تعداد مسافرانی که از طریق فرودگاه بین المللی دبی در ماه ژانویه گذشته استفاده کرده اند  به 2.05 میلیون مسافر کاهش یافته است که 75 درصد نسبت به ژانویه 2020 کاهش یافته است، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است :